Grasland woelen

Grasland woelen is onmisbaar voor een gezonde bodem. Omdat bodemverdichting onder blijvend grasland een steeds meer voorkomend probleem wordt, hebben wij hiervoor in 2016 een McConnell shakaerator graslandwoeler aangeschaft. Deze machine met vijf woeltanden heeft een werkbreedte van 3,25 meter.

Gevolgen bodemverdichting

Waterplassen die op het land blijven staan, kunnen duiden op bodemverdichting. Door een slechtere waterafvoer wordt de wortelgroei geremd en begint het groeiseizoen van het gras later. Bovendien beperkt verdichting in de bodem de bewortelingsdiepte, met als gevolg dat het gras gevoeliger wordt voor droogte en een lagere benutting van meststoffen heeft. Hierdoor kan de grasopbrengst afnemen. Een slechte doorlaatbaarheid van de grond veroorzaakt bovendien zuurstof gebrek.

Voordelen grasland woelen

Preventief grasland woelen kan leiden tot een toename van 30% van het wortelstelstel. Daarbij verhoogt grasland woelen de N mineralisatie en tevens kan het bodemleven zich weer optimaal ontwikkelen, wat resulteert in een hogere grasopbrengst. Een gezonde, niet verdichte bodem zorgt voor een verhoogde activiteit van bacteriën en schimmels, zodat voedingsstoffen vrijkomen die het gras kan benutten.

Werking graslandwoeler

De werkgang van deze graslandwoeler gaat als volgt: als eerste snijdt de schijf de zode door, zodat deze niet rafelig wordt als de woelpoot door de zode gaat. Daarna komt de woelpoot, die ongeveer 37 cm diep door de bodem gaat en de bodem omhoog tilt. Als laatste komt de aandrukrol, die het geheel over de volledige werkbreedte aandrukt.

Bovendien heeft deze graslandwoeler een uniek vibratiesysteem: aan het eind van de aftakas op de graslandwoeler zit een excentriek die de machine laat trillen, waardoor de machine beter door de bodem wil en vraagt het ook minder vermogen van de trekker. Tevens krijg je door dit trillen een zijdelingse bodemverlichting tussen de woelpoten waardoor de bodemverdichting nog beter wordt opgeheven. Tijdens het grasland woelen rijden wij d.m.v. een luchtdrukwisselsysteem op de trekker met 0,7 bar in de banden.  

Voordelen van de McConnell shakaerator graslandwoeler:

  • Vermindert de bodem- en ondergrondverdichting aanzienlijk.
  • Verbetert de afwatering wat een positief effect heeft op het dragend vermogen van de grond.
  • Bevordert het bodemleven en de biologische activiteit in de bodem.
  • Vergroot het natuurlijk waterbergend vermogen van de bodem.
  • Verbetert de bodemstructuur
  • Belucht de bodem.
  • Verhoogt de grasopbrengst.
  • Minimale rugvorming door het unieke vibratiesysteem. 
  • Minimale verstoring van de zode/toplaag.

De (mate van) bodemverdichting en op welke diepte het zit kunnen we meten m.b.v. een penetrometer. Deze geeft de mate van weerstand aan als de penetrometer de grond wordt ingedrukt. Hoe meer de manometer oploopt hoe groter de mate van bodemverdichting zal zijn.